Ik kan slecht nee zeggen als iemand hulp vraagt. Ik ben gevoelig voor de noden en behoeften van anderen en voel me gedwongen te helpen, zelfs als de tijd en de energie me ontbreekt.